Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

2957 4bb7 400
Reposted fromroxanne roxanne viadiedrunk diedrunk

July 09 2015

- Nie lubi pan mówić o sobie, co?
- Ja nawet myśleć o sobie nie lubię.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawishyouwerehere wishyouwerehere

July 08 2015

chwyć się cieniutkiej niteczki pewności, że minie 
to minie
Reposted frompastelina pastelina vianosowska nosowska
znów płakałam, wczoraj znów płakałam.
— hey
Reposted fromkatalama katalama vianosowska nosowska
Nie odezwę się pierwsza. Jeśli do mnie więcej nie zadzwoni, będę go czule wspominać – jako dupka.
— Seks w wielkim mieście
Reposted frommarysia marysia vianosowska nosowska
- Kochałam wtedy.
- Milczałaś wtedy. Gdybyś powiedziała choć jedno słowo, wszystko byłoby inaczej
— Hłasko
Reposted fromsfeter sfeter viamarekhlasko marekhlasko
Z jaką twarzą stanę przed nią? Z jakim sercem? Czym mam ją kochać, jeśli sam sobie przestałem wierzyć i sam sobą pogardzam?
— Hłasko
Reposted fromsfeter sfeter viamarekhlasko marekhlasko
6848 ce3d 400
M.Hłasko "Listy"

July 03 2015

2494 2550 400
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna

July 01 2015

2512 ca39 400
Reposted frominspire inspire viapensee pensee
dawno nie było mi tak cholernie przykro.
— najgorzej, jak za bardzo zależy.
Reposted fromkatalama katalama viacytaty cytaty

June 26 2015

0137 cd72 400
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Czy to nie ironia losu? Ignorujemy tych, którzy nas uwielbiają. Uwielbiamy tych, którzy nas ignorują. Kochamy tych, którzy nas ranią i ranimy tych, którzy nas kochają..
— 01:45
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viacytaty cytaty
7037 1b24 400
0367 ed7c 400
Reposted fromskatrix skatrix viadiedrunk diedrunk
potrzebuj mnie.
— ..
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty

June 24 2015

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl