Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2020

Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
7338 7daf 400
2373 bbda 400
Nie pokazuj ludziom, że na czymś Ci zależy,bo dajesz im wtedy broń do ręki.
— prawda.
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaparamour paramour

January 04 2020

pisz tak, jakbyś myślał, że nigdy jej tego nie pokażesz - a potem wyślij.
Reposted fromdried dried viawishyouwerehere wishyouwerehere
2239 c682 400
Reposted fromPoranny Poranny viawishyouwerehere wishyouwerehere
2235 9d2d 400
Reposted fromPoranny Poranny viawishyouwerehere wishyouwerehere
1870 1c5a 400
Reposted fromsecalecornutuum secalecornutuum viaRedPenny RedPenny
2159 2124 400
Reposted frommiischa miischa viawishyouwerehere wishyouwerehere
2128 07bd 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viawishyouwerehere wishyouwerehere
1861 31a6

November 03 2019

5335 2a9e 400
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viala-lu la-lu

October 16 2019

wciąż mam 
tą głupią zieleń 
w sobie
że może znów
że dziś
że ty.

- Retoryka. / sala z widokiem na sny.
Reposted byheavencanwait heavencanwait

August 31 2019

Reposted fromgdziejestola gdziejestola
9718 e711 400
Zraniliśmy sobie dusze na wieki, tak widać było trzeba.
— F.Dostojewski 'Bracia Karamazow'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaDaisy88 Daisy88
nabrałam się na Ciebie wystarczającą ilość razy.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaDaisy88 Daisy88

August 27 2019

I w środku sierpnia jesień szczypie mnie w oczy.
— mleczuu.soup.
Reposted frommleczuu mleczuu viaparamour paramour
4931 9fbd 400
Reposted fromchlebemzkarbidem chlebemzkarbidem viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl